Osvětlení výlohy

Úvod Osvětlení výlohy

Nejvhodnější k osvětlení obvodových regálů jsou LED reflektory na napájecích lištách. Výkon by měl být min. 30 W a cca 3000 lm. V obchodních centrech min 34 W. U vysokých stropů je třeba  spustit reflektory na lištách níže do výšky cca 240, v OC 340 cm. Barva světla teplá bílá u prostor s požadovaným velkým množstvím světla - v OC - studená bílá. 

Důležitá zásada: reflektory umisťujeme co nejblíže sklu výlohy / např. 5 cm od skla/ a směrovat do prodejny tak, aby se k zákazníkovi  venku za výlohou odrazilo od zboží co nejvíce světla. Častou chybou je umístit reflektory ve výloze příliš hluboko = daleko od skla. Reflektory pak nejen neosvětlí zboží pro pozorovatele z venku, ale oslňují ho a znesnadňují mu rozeznat, co se v prodejně prodává.  Osvětlení výlohy nemusí být rovnoměrné a nemusíme bát, že některá část bude nesvícena příliš a nějaká málo.  Pozor na pozici pokladny, často přímo navazuje na výlohu a reflektory z výlohy mohou obsluhu pokladny oslňovat. Elektrické okruhy pro napájení výloh by měly být samostané, aby mohly být spínány samostaně přes časový spínač, protože mají jiný časový režim než zbytek prodejny. To samozřejmě neplatí pro obchodní centra, tam jsou časy svícení a prodeje shodné.  

Jeden reflektor osvětlí cca 1, 5 až 2 metry šířky výlohy, v centech max 1,5 m. 

Zářivkové osvětlení je vhodné jen do velmi nízkých a mělkých výloh, nebo výloh, kde nevystavujeme žádné zajímavé modní kolekce, ale pouze informujeme, co se tam prodává za sortiment,  např. potraviny.  Vhodné je clonit přímý pohled na zářivku polepem výlohy, dřevěnou lištou apod.
Vhodné je v takových případech použít LED rohové profily   s LED pásky většího výkonu např. 17 W/m, které bude u výloh, kde se dlouho svítí úspornější než zářivkové a výsledek bude přitažlivější. 

 

 LED reflektory pro osvětlení zde

Třífázové lišty pro zavěšení reflektorů zde

Poslední aktualizace 2018-07-26 

Copyright 2017 - 2020 © Osvětlení prodejny